Миллий джеверлери. Асан-Сабри Айвазов / Национальная сокровищница. Асан-Сабри Айвазов Цена: 380 р.Киримов Т.Н., Сакарья Э. (составители)

Вы можете приобрести печатный оригинал данной публикации.
Обложка

В книгу вошли литературно-публицистические произведения, принадлежащие перу Асана-Сабри Айвазова, опубликованные в газете "Миллет" в 1917-1920 гг.

 
Muqaddeme...................................................................................5
1. Tuttuğımz vol ......................,..................................................26
2. Arap hilafetimi, ingiliz hakimiyetimi?.....................................29
3. Şeher inlihaplari vaqtı keliyur..................................................35
4.  Rusiyede milliyet ve istiqlaliyet ceryanları...............................38
5.  Milliyet ve istiqlaliyet ceryanları ve rus matbuatı ..................42
6.  Bayram münasibetiyle.............................................................46
7.  Dostluqmı, diismanliqmı? (Büyük provokatsiya)....................48
8.  Harp hatındaki tehlüke kittikçe meydanlaşıyur!......................56
9.  Fevqalade Umumrusiye Meclis Muşaveresi............................59
10.  Muharebenifi dortünci seneye kirmesi...................................61
11. Müfti aleyhinde taqibat-ı qanuniye qozgalmasi münasebetiyle...64
12. Qırım müftisiniñ ve tatar batalyonı komandanınıñi tevqifleri.....68
13.  Vükela buhrani kerginleşti. Ahval ağırlaştı ..........................73
14.  Müftinin azat idilmesi münasebetiyle....................................76
15.  Bağcasarayda siyasiy imtihan................................................80
16.  Idil boyu müslümanlannda milliy ve medeniy muhtariyet....82
17. Vilayel komissari Bogdanofin azil idilmesi talabi elrafında .....84
18.  Düsmannıñ planı....................:...............................................89
I1). Moskva Muşavere Meclisi.....................................................92
20.  Iran hatından niçün haber kelmeyurdi?..................................95
21.  Devlet müşaveresimi, Sura-yı Devletmi'7..............................99
22.  Devlet müşaveresi bitli........................................................103
23.  Yine Turkiyeniñ taqsimi meselesi.......................................107
24. Rusiyede mevcut Miisliiman icra Komitelerine bir teklif.... 112
25.  Qorqunc saat da çaldı !.........................................................115
26.  Riga sehri.............................................................................117
27.  Müslüman Kornilofcilar.......................................................119
28.  Finlandiyanıñ istiqlaliyeti....................................................124
29.  Rusiyenin qan damarları da artıq islemeyur!.......................127
30.  Yeñi sulh haberleri münasebetiyle.......................................131
31.  «Nihayetine qadar!..» ve «Ehemmiyeti yoq!».....................135
32.  Qırım qardaşlarının nazar diqqatına...................................138
33.  Rusiye Cumhuriyeti Muvaqqat Şurası.................................141
34. Qanlı ve müthiş bir hesap.....................................................144
35. Ribonıñ istifası ye Almanyanıñ sulh teklifi ............................147
36.  Intihaplar vaqtı yaqlaşıyur.....................................................151
37.  Italyanıñ da qolu-qanatı qırıldı..............................................154
38.  Idil boyu müslümanlarında feci hallar...................................157
39. Petrograd qanlı hadiseleri ve bizim vazifemiz.......................160
40.  Italya maglübiyetiniñ sebepleri..............................................164
41. Tarihiy zaman, tarihiy hata.....................................................168
42.  Dahiliy muharebe — Rusiyeniñ qara künleri........................173
43. Qırımlı qardaşlarımiza...........................................................176
44. Üç miiliy müessesenin acilinasi münasebetiyle................... 180
45. Tatar saylavcilannm nazar diqqatına!....................................183
46. Meclis-i Müessisan intihaplan ve türlü saylalar......................187
47.  Merkezin suqutı, etrafin suudı...............................................190
48. Siyasiy imtihan künleri............................................................194
49. Yanlış fikirler...........................................................................197
50. Qinmm taliyi ve idaresi etrafinda.........................................201
51.  Vilayet syezdi münasebetiyle.............................................206
52. Tatar Qurultayma saylav......................................................210
53. Vilayet syezdi...................................................................... 214
54. Qırımın taliyi meselesi........................................................2I7
55. «Millet».......................................................................... 220
56.  İşi Meclis-i Müessisan hal ider!...........................................223
57. Qırımtatar Qurultayı........................................................... 227
58. Sultan Mehmet Resat hazretleriniii vefatı münasebetiyle......231
58. Hasan-Sabri efendinin beyanati..................'........................234
«Millet» gazetasında basılğan maqaleler cedveli......................236
Metinlerde rastkelgen qıyın sözler luğatı.................................. 276
İlaveler.......................................................................................287
 

Город
Симферополь
Год издания
2000
мягкая обложка
314 стр.
Размеры
140 x 198
Иллюстрации
отсутствуют
ISBN
978-966-354-469-4
Языки публикации
Крымскотатарский
Этносы
Крымские татары 
comments powered by Disqus