Миллий джеверлери. Номан Челебиджихан, Джафер Сейдамет, Асан-Сабри Айвазов, Абибулла Одабаш, Осман Мурасов, Джемиль Керменчикли, Абдураман Кадризаде / Национальная сокровищница. Номан Челебиджихан, Джафер Сейдамет, Асан-Сабри Айвазов, Абибулла Одабаш, Осман Мурасов, Джемиль Керменчикли, Абдураман Кадризаде Цена: 650 р.Киримов Т.Н. (составитель)

Вы можете приобрести печатный оригинал данной публикации.
Обложка

В данную хрестоматию вошли литературно-публицистические произведения авторов, перечисленных в названии книги. опубликованные в газете "Миллет" ("Нация") в 1917-1920 годах.

Muqaddeme.............................-.....................................................3
Noman Çelebicihan..........................................................................53
Qınm müflisi Ufada iken....................................................................54
Müftinin reddiyesi ................-...................................................... 67
Lâyiha.....................................................................................69
Qırım müflisininiñ nutqu...................................................................73
Cafer Seydahmet............................................................................79
Millete..............................................................-.............,.......83
Atılan siyasiy adımlar!....................................................................84
Kvqaf idaresi tarafından "Millet" gazetası idarehanesine.................................. 88
29 avgustos. Hürriyet tehlükede!.......................................................... 89
31 avgustos................................................................................92
2 sentâbr. Oatiyet/!.......................................................................94
3 sentâbr..................................................................................96
4 sentâbr................................................................................. 99
17 sentâbr. Hakim milletler ve qararlar....................................................102
Cihan siyaseti ve Qırım....................................................................105
Tatar askerine hitapname!..................................................................111
Harbiye müdirimizle mülâqat................................................................112
Cafer efendi Seydahmetin siyasiy nutqu.....................................................116
Cafer Seydahmetin nutqu....................................................................130
Kadet fırqası ve siyaset...................................................................136
Siyasiy sarsıntılar!.......................................................................138
Türkiye siyaseti...........................................................................140
Oırım mahalliy hükümeti Harbiye Naziri Cafer efendi Seydahmetin hükümete virmiş olduğı 
istifanamesi sureti........................................................................143
Milliy vazifemiz...........................................................................144
Müslüman dünyası...........................................................................146
17oktâbr...................................................................................153
Añlaşıldımı?...............................................................................155
Qırımda hükümet meselesi etrafında.........................................................158
Siyasiy ve milliy işler....................................................................161
Hükümet meselesi ve qırımtatarlar..........................................................164
Türkiyede siyasiy neler oluyur?............................................................166
Milliy işlerimiz haqqında..................................................................168
Haq yolu...................................................................................170
Syezd ve Parlamento........................................................................172
Milliy müzemizi zenginleştirmek............................................................174
Qurultay...................................................................................176
Hasan-Sabri Ayvazov........................................................................179
Tuttuğımız yol.............................................................................183
Arap hilâfetimi, ingiliz hakimiyetimi?.....................................................185
Seher intihapları vaqtı keliyur............................................................190
Rusiyede milliyet ve istiqlâliyet ceryanları...............................................192
Milliyet ve isliqlâliyet ceryanları ve rus matbuatı........................................196
Bayram münasebetiyle.......................................................................199
Dostluqmı, düşmanlıqmı?....................................................................201
Harp hatındaki tehlüke kittikçe meydanlaşıyur!.............................................208
Fevqalâde Umumrusiye Meclis Müşaveresi.....................................................210
Muharebenin dörtünci seneye kirmesi........................................................212
Müfti aleyhinde taqibat-ı qanuniye qozğalması münasebetiyle................................215
Qırım munisinin ve tatar batalyonı komandamnıiı tevqifleri.................................218
Vükelâ buhranı kerginleşti. Ahval ağırlaştı................................................223
Müftinin azat idilmesi münasebetiyle.......................................................225
Bağçasarayda siyasiy imtihan...............................................................228
İdil boyu müslümanlarında milliy ve medeniy muhtariyet.....................................229
Vilâyet komissan Bogdanofın azil idilmesi talabı etrafında.................................231
Düşmannın planı............................................................................235
Moskva Müşavere Meclisi....................................................................237
İran hatından niçün haber kelmeyurdı?......................................................239
Devlet müşaveresimi, Şura-yı Devletmi?.....................................................243
Devlet müşaveresi bitti....................................................................246
Yine Türkiyenin taqsimi meselesi...........................................................249
Rusiyede mevcut Müslüman İcra Komitelerine bir teklif......................................253
Qorqunç saat da çaldı!.....................................................................255
Riga şehri.................................................................................257
Müslüman Kornilofcılar.....................................................................258
Finlândiyanın istiqlâliyeti................................................................263
Rusiyenin qan damarları da artıq işlemeyur!................................................265
Yeni sulh haberleri münasebetiyle..........................................................268
"Nihayetine qadar!.." ve "Ehemmiyeti yoq!".................................................271
Qırımlı qardaşlarımızın nazar diqqatına....................................................273
Rusiye Cumhuriyeti Muvaqqat Şurası.........................................................275
Qanlı ve müthiş bir hesap..................................................................277
Ribonın istifası ve Almanyanıii sulh teklifi...............................................279
İntihaplar vaqtı yaqlaşıyur................................................................282
İtalyanıft da qolu-qanatı qırıldı..........................................................285
İdil boyu müslümanlarında feci hallar......................................................288
Petrograd qanlı hadiseleri ve bizim vazifemiz..............................................290
İtalya mağlubiyetinin sebepleri............................................................293
Tarihiy zaman, tarihiy hata................................................................296
Dahiliy muharebe — Rusiyenin qara künleri..................................................301
Çnrımlı qardaşlanmıza......................................................................303
Üç milliy müessesenin açılması münasebetiyle...............................................306
Tatar saylavcılarınm nazar diqqatına!......................................................309
Meclis-i Müessisan intihapları ve türlü şayialar...........................................312
Merkezin suqutı, etrafın suudı.............................................................314
Siyasiy imtihan künleri....................................................................318
Yanlış fikirler............................................................................320
Qırımın taliyi ve idaresi etrafında........................................................323
Vilâyet syezdi münasebetiyle...............................................................328
Tatar Qurultayına saylav...................................................................332
Vilâyet syezdi.............................................................................335
Oırımın taliyi meselesi....................................................................337
"Millet" ..................................................................................339
İşi Meclis-i Müessisan hal ider!...........................................................342
Oırımtatar Qurultayı.......................................................................345
Sultan Mehmet Reşat hazretlerinin vefatı münasebetiyle.....................................348
Ilasan-Sabri efendinin beyanatı............................................................350
Habibullah Odabaş .........................................................................353
Tiyatrolarda...............................................................................356
Şeherli tatarda oquv.......................................................................363
Oq.........................................................................................365
Acınıqlı nallarımızdan.....................................................................367
Qaysı til?.................................................................................368
İşpan hastalığı............................................................................375
Tutqan yol.................................................................................376
Qapu artından..............................................................................380
Ciligi tatımay.............................................................................382
Biz ağlamayıq da, kim ağlasın?.............................................................386
Tatar ne içüıı gazet oqumay?...............................................................392
OquyıcıIarnm mektüpleri....................................................................406
Mcvlüt bayramı.............................................................................407
Yalı boyunda...............................................................................409
Ayırgül köyü...............................................................................431
Oaranayman köyü............................................................................431
Şumada tutulğan hırsızlar..................................................................432
Dereköy....................................................................................432
Öz doktorlarımız...........................................................................460
Yaman yazuv................................................................................461
Büyük-Lambat köyü..........................................................................463
Köyler içüıı yazuv.........................................................................464
Küçük-Özenbaş köyü.........................................................................466
Mambet-IIacı vaquf köyü....................................................................467
Köyler içün nasıl yazmaq kerek?............................................................468
Talarnın halı..............................................................................470
Ayırgül köyü içün..........................................................................472
Nasıl ti nteler?...........................................................................473
"Halq" neşriyat cemiyetinin toplaşuvı......................................................476
Yolsuz ve qanunsız işler...................................................................476
Tatar idareleri ve tatar milleti...........................................................478
Zemstvo ve sehim saylavları................................................................479
Bizdeki ocalarnın halı.....................................................................480
Bağçasarayğa...............................................................................482
Bizde cemaat tükânları.....................................................................485
Aqmescit bala bağçası......................................................................486
Siyaset ve işleklik........................................................................489
Haq qayda?.................................................................................492
Ya I ta zemstvosı ve tatarlar..............................................................494
Taşmı, quşmı?..............................................................................496
Yanı kitap.................................................................................500
Kitap künü.................................................................................503
Gazeta meselesi............................................................................504
Gazete.....................................................................................506
Bilgi aytuv................................................................................509
Ortalıq neday'.'...........................................................................512
Oqumaq isteyenler..........................................................................513
Osman  Murasov.............................................................................515
Amele ve esnaf teşkilâtı...................................................................518
Nümüne mektebi.............................................................................519
Mektep-medrese meselesi....................................................................519
Bazarirtesi, sentâbr 16....................................................................522
General Alekseyef..........................................................................525
Bağçasaray Hansarayı.......................................................................527
Bazarirtesi. noyabr 4......................................................................529
Aqmescit. Bağçasaray, Oarasuv seherleri ve uyezd müslüman mülkdarlarının ve topraq 
sahiplerinin, tüccarların nazar diqqatlarına!..............................................531
Tarih ve edebiyat qısmı....................................................................535
Oırımtatarlamın hicretleri.................................................................538
Fransa cumhuryetinin yeni reisi............................................................544
1920, yanvar 17............................................................................546
Mecburiy bir cevap.........................................................................548
Çarşenbe, yanvar 29........................................................................549
Siyasiy tebdilât...........................................................................550
Çarşenbe. fevral 5.........................................................................552
Cuma. fevral 14............................................................................553
Cuma. fevral 21............................................................................555
Cemil Kermcnçikli..........................................................................557
Ögey baba, ne yapsan ögey babadır!.........................................................558
Bu da bir nev "insaf.......................................................................560
Seher Erzaq Komiteleri nazar diqqatına.....................................................563
Her matem bir ümit doğuraydı!..............................................................565
Tütüncilerin diqqatma......................................................................568
Haqlı birred...............................................................................571
Yeni bir moda..............................................................................575
Abdurahman Rehmi Qadrizade.................................................................579
Yeni kabine ve kadetler....................................................................580
Mevlit-nebevi..............................................................................5S2
Haddam efendilerin nazar diqqatlarına......................................................583
"Millet" gazetasında basriğan maqaleler cedveli............................................587
"Millet" gazetasında rastkelgen qıyın sözler 
"Millet" gazetasında rastkelgen qıyın sözler luğatı........................................620
İlâveler...................................................................................638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город
Симферополь
Год издания
2012
Твёрдый переплёт
704 стр.
Размеры
147 x 207
Иллюстрации
отсутствуют
ISBN
978-966-354-529-5
Языки публикации
Крымскотатарский
Этносы
Крымские татары 
comments powered by Disqus