Етнiчна преса Криму: Icторiя та сучаснiсть Яблоновська Н.В.

Вы можете приобрести печатный оригинал данной публикации.
Обложка

Історія кримської етнічної преси нараховує майже півтора століття. Будучи одним з найяскравіших показників внутрішньої свободи і демократичності будь-якого пол культурного суспільства, національна преса Криму стала своєрідним зліпком його духовної історії: вона розквітала тоді, коли в суспільстві актуалізувалися демократичні цінності, і схилялася до занепаду в періоди імперської несвободи.

Зневажливе і навіть вороже ставлення радянської держави до депортованих нею кримських татар, німців, вірмен, які випускали переважну більшість довоєнних етнічних видань, надовго закрило вченим шлях до цілого шару культури Криму. Тому дотепер кримська етнічна преса – явище маловивчене.

У монографії простежуються етапи й умови формування етнічної преси Криму, вводиться в науковий обіг низка кримських національних видань минулого, дається характеристика сучасного стану кримських етнічних ЗМІ, визначається роль етнічних видань у просуванні ідеї національного відродження свого народу й у становленні міжнаціональної та міжконфесійної злагоди в багатоетнічному і поліконфесійному суспільстві. У видання також входить бібліографічний покажчик періодичних друкованих органів етносів Криму з 1860 р. по даний час.

Книга стане у пригоді журналістам і літературознавцям, історикам і етнологам, студентам і викладачам, а також усім, хто цінує історію і культуру рідного народу і народів, які живугь поряд.

Вступ

5

Розділ 1. Етнічна преса Криму кінця XIX- початку XXст.: вiд перших кроків до твердої ходи

18

1.1 Виникнення преси етносів Криму

18

1.1.1 Вірменські видання Феодосії, зародження традицій караїмської журналістики

18

1.1.2 Газета І Гаспринського «Переводчик-Терджиман»

21

1.2 Видання 1905-1907 рр: багатоголосся етносів у музиці першої російської революції:


34

1.2.1 Розширення видавничої діяльності І Гаспринського («Миллет», «Алем-и-нисван», «Ха-ха-ха»)

5

1.2.2 Видання Р Медієва («Ветан хадими», «Голос мусульманина»)

38

1.2.3 Єврейська революційна преса півострова (журнали «Молот» і «Молодая Иудея»)

41

1.2.4 Виникнення міжнаціональної періодики (журнали учнівської молоді «Первьгй луч» і «Луч»)

49

1.3 Національна преса в умовах післяреволюційної реакції:

54

1.3.1 Кримськотатарські видання

55

1.3.2 Доля української преси Криму

„57

1.3.3 Зародження німецької періодики Таврійської губернії

59

1.3.4 Продовження традицій караїмської і єврейської журналістики

63

Розділ 2. Національна періодика революцій 1917 р. і громадянської війни у Криму: крах великих сподівань

83

2.1 Друге піднесення у розвитку кримської етнічної преси

83

2.2 Лютнева революція і зростання самосвідомості етносів Криму

84

2.3 Основні етапи розвитку національної преси Криму 1917-1920 рр.

87

2.3.1 Формування у Криму вільної національної преси (березень-грудень 1917 р.)


88

2.3.2 Преса Республіки Тавриди: колапс національних видань (січень-квітень1918 р.)

99

2.3.3 Національна преса німецької окупації, уряду Сулькевича (кінець квітня - 14-15 листопада 1918 р.)

100

2.3.4 Етнічна преса за уряду С.С. Крима (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) та інтервенції військ Антанти

105

2.3.5 Національна преса Кримської Радянської Соціалістичної Республіки (кінець квітня-кінець червня 1919 р.)

107

2.3.6 Денікшщина (24 червня 1919 р.-квітень 1920 р.)

108

2.3.7 Правління П.М. Врангеля (квітень-листопад 1920 р.)

113

2.3.8 Остаточне утвердження у листопаді 1920 р. у Криму більшовиків і стан національної преси

118

Розділ 3. Етнічна преса Кримської АРСР: національне відродження крізь призму класового підходу


136

3.1 1920-ті рр.: етнічна періодика в умовах коренізаціі


3.1.1 Національна політика Кримської АРСР: перерваний діалог культур

136

3.1.2 Золота доба розвитку кримськотатарської журналістики

150

3.2.1 1930-ті рр: національні видання періоду зміцнення тоталітаризму

167

3.3 Етнічні ЗМІ в інформаційних сутичках Великої Вітчизняної війни

177

Розділ 4. Преса етносів Криму у другій половині XX ст: відновлення зневаженої етнічності

210

4.1 Кримськотатарські видання періоду депортації

210

4.1.1 Видання кримськотатарського зарубіжжя

210

4.1.2 Офіційна кримськотатарська преса

212

4.1.3 Самвидавча періодична преса

213

4.2 На рідній землі: формування у Криму системи кримськотатарської преси

216

4.3 Етнічна преса Автономної Республіки Крим: досягнення і проблеми

226

Висновки

250

Додаток 1

250

Додаток 2

260

Додаток 3

264

Додаток 4

272

Додаток 5

281

Додаток 6

282

Додаток 7

282

Перелік використаних джерел і літератури

284

Город
Сiмферополь
Год издания
2006
мягкая обложка
312 стр.
Размеры
150 x 210
Иллюстрации
Чёрно-белые
ISBN
966-354-096-6
Языки публикации
Украинский
Этносы
Тюрки 
comments powered by Disqus